JÄMFÖRELSETABELLER

 
I detta dokument finns två jämförelsetabeller till fördraget om
Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
 
Kolumn 1:    Jämförelsetabellerna utgår från den nya numreringen enligt Lissabonfördraget och löper enligt sifferföljd

Kolumn 2:    Numreringen är enligt arbetsversionen till Lissabonfördraget


Kolumn 3:    Nuvarande numrering i fördraget om Europeiska unionen och  fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
 
Kolumn 4:    Numreringen enligt fördraget om upprättandet av en konstitution för Europa
 

För att ladda hem jämförelsetabellerna i PDF format klicka här.

 

 

JÄMFÖRELSETABELLER

 

Fördraget om Europeiska unionen

 

1

Ny numrering i fördraget om Europeiska unionen

 

2

Tidigare numrering i Lissabonfördraget

 

3

Nuvarande numrering i fördraget om Europeiska unionen

4

Numrering enligt Konstitutionsfördraget

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel I-1

Artikel 2

Artikel 1a

 

Artikel I-2

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 2

Artikel I-3

 

 

Artikel 3 (upphävd)[1]

 

Artikel 4

Artikel 3a

 

Artikel I-4,5

Artikel 5

Artikel 3b[2]

 

Artikel I-11

 

 

Artikel 4 (upphävd)[3]

 

 

 

Artikel 5 (upphävd)[4]

 

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 6

Artikel I-9

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 7

 

Artikel 8

Artikel 7a

 

Artikel I-56

AVDELNING II BESTÄMMELSER OM DEMOKRATISKA PRINCIPER

AVDELNING II BESTÄMMELSER OM DEMOKRATISKA PRINCIPER

AVDELNING II BESTÄMMELSER OM ÄNDRING AV FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN I SYFTE ATT UPPRÄTTA EUROPEISKA GEMENSKAPEN

 

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 8 (upphävd)[5]

Artikel I-45

Artikel 10

Artikel 8a[6]

 

Artikel I-46

Artikel 11

Artikel 8b

 

Artikel I-47

Artikel 12

Artikel 8c

 

 

AVDELNING III INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

AVDELNING III INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

AVDELNING III BESTÄMMELSER OM ÄNDRING AV FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN

 

Artikel 13

Artikel 9

Artikel 9 (upphävd)[7]

Artikel I-19

Artikel 14

Artikel 9a[8]

 

Artikel I-20

Artikel 15

Artikel 9b[9]

 

Artikel I-21,22

Artikel 16

Artikel 9c[10]

 

Artikel I-23,25-27

Artikel 17

Artikel 9d[11]

 

Artikel I-27

Artikel 18

Artikel 9e

 

Artikel I-29

Artikel 19

Artikel9f[12]

 

 

AVDELNING IV BESTÄMMELSER OM FÖRDJUPADE SAMARBETEN

AVDELNING IV BESTÄMMELSER OM FÖRDJUPADE SAMARBETEN

AVDELNING IV BESTÄMMELSER OM ÄNDRING AV FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA ATOMENERGI-GEMENSKAPEN

 

Artikel 20

Artikel 10[13]                                                                                                                                      III-118

Artikel 10 (upphävd)[14]

Artiklarna 27a27e (ersatta)

Artiklarna 4040b (ersatta)

Artiklarna 4345 (ersatta)

 

Artikel I-44

AVDELNING V ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

AVDELNING V ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

AVDELNING V BESTÄMMELSER OM EN GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

 

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser om unionens yttre åtgärder

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser om unionens yttre åtgärder

 

 

Artikel 21

Artikel 10a

 

Artikel III-292

Artikel 22

Artikel 10b

 

Artikel III-293

Kapitel 2 Särskilda bestämmelser om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Kapitel 2 Särskilda bestämmelser om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

 

 

Avsnitt 1 Gemensamma bestämmelser

Avsnitt 1 Gemensamma bestämmelser

 

 

Artikel 23

Artikel 10c

 

Artikel III-294

Artikel 24

Artikel 11

Artikel 11

Artikel III-294(3)

Artikel 25

Artikel 12

Artikel 12

Artikel I-40(4), III-295

Artikel 26

Artikel 13

Artikel 13

 

Artikel 27

Artikel 13a

 

Artikel III-296

Artikel 28

Artikel 14

Artikel 14

Artikel III-297

Artikel 29

Artikel 15

Artikel 15

Artikel III-298

Artikel 30

Artikel 15a

Artikel 22 (flyttad)

Artikel III-299

Artikel 31

Artikel 15b

Artikel 23 (flyttad)

Artikel III-300

Artikel 32

Artikel 16

Artikel 16

Artikel I-40(5), III-301

Artikel 42

Artikel 28a

Artikel 17 (flyttad)

 

Artikel 33

Artikel 18

Artikel 18

Artikel III-302

Artikel 34

Artikel 19

Artikel 19

Artikel III-305

Artikel 35

Artikel 20

Artikel 20

Artikel III-306

Artikel 36

Artikel 21

Artikel 21

Artikel III-304

Artikel 30

Artikel 15a

Artikel 22 (flyttad)

 

Artikel 31

Artikel 15b

Artikel 23 (flyttad)

 

Artikel 37

Artikel 24

Artikel 24

Artikel III-303

Artikel 38

Artikel 25

Artikel 25

Artikel III-307

Artikel 39

Artikel 25a

 

Artikel I-51

Artikel 40

Artikel 25b

Artikel 47 (flyttad)

Artikel III-308

 

 

Artikel 26 (upphävd)

 

 

 

Artikel 27 (upphävd)

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 27a (ersatt) [15]

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 27b (ersatt) 15

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 27c (ersatt) 15

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 27d (ersatt) 15

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 27e (ersatt) 15

 

Artikel 41

Artikel 28

Artikel 28

Artikel III-313

Avsnitt 2 Bestämmelser om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

Avsnitt 2 Bestämmelser om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

Avsnitt 2 Bestämmelser om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

 

Artikel 42

Artikel 28a

Artikel 17 (flyttad)

Artikel I-41

Artikel 43

Artikel 28b

 

Artikel III-309

Artikel 44

Artikel 28c

 

Artikel III-310

Artikel 45

Artikel 28d

 

Artikel III-311

Artikel 46

Artikel 28e

 

Artikel III-312

 

 

Avdelning VI bestämmelser om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (upphävd) [16]

 

 

 

Artikel 29 (ersatt)[17]

 

 

 

Artikel 30 (ersatt)[18]

 

 

 

Artikel 31 (ersatt)[19]

 

 

 

Artikel 32 (ersatt)[20]

 

 

 

Artikel 33 (ersatt)[21]

 

 

 

Artikel 34 (upphävd)

 

 

 

Artikel 35 (upphävd)

 

 

 

Artikel 36 (ersatt)[22]

 

 

 

Artikel 37 (upphävd)

 

 

 

Artikel 38 (upphävd)

 

 

 

Artikel 39 (upphävd)

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 40 (ersatt)[23]

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 40a (ersatt)

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 40b (ersatt)

 

 

 

Artikel 41 (upphävd)

 

 

 

Artikel 42 (upphävd)

 

AVDELNING IV BESTÄMMELSER OM FÖRDJUPADE SAMARBETEN

AVDELNING IV BESTÄMMELSER OM FÖRDJUPADE SAMARBETEN

AVDELNING VII BESTÄMMELSER OM ETT NÄRMARE SAMARBETE (ersatt)[24]

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 43 (ersatt)24

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 43a (ersatt)24

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 43b (ersatt)24

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 44 (ersatt)24

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 44a (ersatt)24

 

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 45 (ersatt)24

 

AVDELNING VI SLUTBESTÄMMELSER

AVDELNING VI SLUTBESTÄMMELSER

AVDELNING VIII SLUTBESTÄMMELSER

 

 

 

Artikel 46 (upphävd)

 

Artikel 47

Artikel 46a

 

Artikel I-7

Artikel 40

Artikel 25b

Artikel 47 (flyttad)

 

Artikel 48

Artikel 48

Artikel 48

Artikel IV-443-445

Artikel 49

Artikel 49

Artikel 49

Artikel I-58

Artikel 50

Artikel 49a

 

Artikel I-60

Artikel 51

Artikel 49b

 

Artikel IV-442

Artikel 52

Artikel 49c

 

Artikel IV-440(1)

 

 

Artikel 50 (upphävd)

 

Artikel 53

Artikel 51

Artikel 51

 

Artikel 54

Artikel 52

Artikel 52

Artikel IV-447

Artikel 55

Artikel 53

Artikel 53

Artikel IV-448

 


 

JÄMFÖRELSETABELLER

 

Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt

 

1

Ny numrering i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

 

2

Tidigare numrering i Lissabonfördraget

 

3

Nuvarande numrering i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

4

Numrering enligt Konstitutionsfördraget

FÖRSTA DELEN - PRINCIPERNA

FÖRSTA DELEN - PRINCIPERNA

FÖRSTA DELEN - PRINCIPERNA

 

 

 

Artikel 1 (upphävd)

 

Artikel 1

Artikel 1a

 

 

 

 

Artikel 2 (upphävd)[25]

 

AVDELNING I UNIONENS BEFOGENHETS-KATEGORIER OCH BEFOGENHETSOMRÅDEN

AVDELNING I UNIONENS BEFOGENHETS-KATEGORIER OCH BEFOGENHETSOMRÅDEN

 

 

Artikel 2

Artikel 2a

 

Artikel I-12

Artikel 3

Artikel 2b

 

Artikel I-13

Artikel 4

Artikel 2c

 

Artikel I-14

Artikel 5

Artikel 2d

 

Artikel I-15

Artikel 6

Artikel 2e

 

Artikel I-17

AVDELNING II ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVDELNING II ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

 

Artikel 7

Artikel 2f

 

Artikel III-115

 

 

Artikel 3.1 (upphävd)[26]

 

Artikel 8

 

Artikel 3.2

Artikel III-116

Artikel 119

Artikel 97b

Artikel 4 (flyttad)

 

 

 

Artikel 5 (ersatt)[27]

 

Artikel 9

Artikel 5a

 

Artikel III-117

Artikel 10

Artikel 5b

 

Artikel III-118

Artikel 11

Artikel 6

Artikel 6

Artikel III-119

Artikel 12

Artikel 6a

Artikel 153.2 (flyttad)

Artikel III-120

Artikel 13

Artikel 6b[28]

 

Artikel III-212

 

 

Artikel 7 (upphävd)[29]

 

 

 

Artikel 8 (upphävd)[30]

 

 

 

Artikel 9 (upphävd)

 

 

 

Artikel 10 (upphävd)[31]

 

Artikel 326-334

Artikel 280a-280i

Artikel 11 (ersatt)[32]

 

Artikel 326-334

Artikel 280a-280i

Artikel 11a (ersatt)32

 

Artikel 18        

Artikel 16d

Artikel 12 (flyttad)

 

Artikel 19

Artikel 16e

Artikel 13 (flyttad)

 

Artikel 26

Artikel 22a

Artikel 14 (flyttad)

 

Artikel 27

Artikel 22b

Artikel 15 (flyttad)

 

Artikel 14

Artikel 16

Artikel 16

Artikel III-122

Artikel 15

Artikel 16a

Artikel 255 (flyttad)

Artikel I-50, III-399

Artikel 16

Artikel 16b

Artikel 286 (flyttad)

Artikel I-51

Artikel 17

Artikel 16c

 

Artikel I-52

ANDRA DELEN          ICKE-DISKRIMINERING OCH UNIONSMEDBORGARSKAP

ANDRA DELEN         ICKE-DISKRIMINERING OCH UNIONSMEDBORGARSKAP

ANDRA DELEN       UNIONSMEDBORGARSKAP

 

Artikel 18

Artikel 16d

Artikel 12 (flyttad)

Artikel I-4, III-123

Artikel 19

Artikel 16e

Artikel 13 (flyttad)

Artikel III-124

Artikel 20

Artikel 17

Artikel 17

Artikel I-10

Artikel 21

Artikel 18

Artikel 18

Artikel I-10, III-125

Artikel 22

Artikel 19

Artikel 19

Artikel III-126

Artikel 23

Artikel 20

Artikel 20

Artikel III-127

Artikel 24

Artikel 21

Artikel 21

Artikel I-47(4), III-128

Artikel 25

Artikel 22

Artikel 22

Artikel III-129

TREDJE DELEN UNIONENS POLITIK OCH INRE ÅTGÄRDER

TREDJE DELEN UNIONENS POLITIK OCH INRE ÅTGÄRDER

TREDJE DELEN GEMENSKAPENS POLITIK

 

AVDELNING I DEN INRE MARKNADEN

AVDELNING I DEN INRE MARKNADEN

 

 

Artikel 26

Artikel 22a

Artikel 14 (flyttad)

Artikel III-130

Artikel 27

Artikel 22b

Artikel 15 (flyttad)

Artikel III-131

AVDELNING II FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

AVDELNING IA FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

AVDELNING I FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

 

Artikel 28

Artikel 23

Artikel 23

Artikel III-151(1-2)

Artikel 29

Artikel 24

Artikel 24

Artikel III-151(3)

Kapitel 1 - Tullunion

Kapitel 1 - Tullunion

Kapitel 1 - Tullunion

 

Artikel 30

Artikel 25

Artikel 25

Artikel III-151(4)

Artikel 31

Artikel 26

Artikel 26

Artikel III-151(5)

Artikel 32

Artikel 27

Artikel 27

Artikel III-151(6)

Kapitel 2 - Tullsamarbete

Kapitel 1a - Tullsamarbete

Avdelning X tredjedelen, Tullsamarbete (flyttad)

 

Artikel 33

Artikel 27a

Artikel 135 (flyttad)

Artikel III-152

Kapitel 3 Förbud mot kvantitativa restriktioner mellan medlemsstaterna

Kapitel 2 Förbud mot kvantitativa restriktioner mellan medlemsstaterna

Kapitel 2 Förbud mot kvantitativa restriktioner mellan medlemsstaterna

 

Artikel 34

Artikel 28

Artikel 28

Artikel III-153

Artikel 35

Artikel 29

Artikel 29

Artikel III-153

Artikel 36

Artikel 30

Artikel 30

Artikel III-154

Artikel 37

Artikel 31

Artikel 31

Artikel III-155

AVDELNING III JORDBRUK OCH FISKERI

AVDELNING III JORDBRUK OCH FISKERI

AVDELNING III JORDBRUK

 

Artikel 38

Artikel 32

Artikel 32

Artikel III-225-226

Artikel 39

Artikel 33

Artikel 33

Artikel III-227

Artikel 40

Artikel 34

Artikel 34

Artikel III-228

Artikel 41

Artikel 35

Artikel 35

Artikel III-229

Artikel 42

Artikel 36

Artikel 36

Artikel III-230

Artikel 43

Artikel 37

Artikel 37

Artikel III-231

Artikel 44

Artikel 38

Artikel 38

Artikel III-232

AVDELNING IV FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER, TJÄNSTER OCH KAPITAL

AVDELNING IV FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER, TJÄNSTER OCH KAPITAL

AVDELNING IV FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER, TJÄNSTER OCH KAPITAL

 

Kapitel 1 - Arbetstagare

Kapitel 1 - Arbetstagare

Kapitel 1 - Arbetstagare

 

Artikel 45

Artikel 39

Artikel 39

Artikel III-133

Artikel 46

Artikel 40

Artikel 40

Artikel III-134

Artikel 47

Artikel 41

Artikel 41

Artikel III-135

Artikel 48

Artikel 42

Artikel 42

Artikel III-136

Kapitel 2 - Etableringsrätt

Kapitel 2 - Etableringsrätt

Kapitel 2 - Etableringsrätt

 

Artikel 49

Artikel 43

Artikel 43

Artikel III-137

Artikel 50

Artikel 44

Artikel 44

Artikel III-138

Artikel 51

Artikel 45

Artikel 45

Artikel III-139

Artikel 52

Artikel 46

Artikel 46

Artikel III-140

Artikel 53

Artikel 47

Artikel 47

Artikel III-141

Artikel 54

Artikel 48

Artikel 48

Artikel III-142

Artikel 55

Artikel 48a

Artikel 294 (flyttad)

Artikel III-143

Kapitel 3 - Tjänster

Kapitel 3 - Tjänster

Kapitel 3 - Tjänster

 

Artikel 56

Artikel 49

Artikel 49

Artikel III-144

Artikel 57

Artikel 50

Artikel 50

Artikel III-145

Artikel 58

Artikel 51

Artikel 51

Artikel III-146

Artikel 59

Artikel 52

Artikel 52

Artikel III-147

Artikel 50

Artikel 53

Artikel 53

Artikel III-148

Artikel 61

Artikel 54

Artikel 54

Artikel III-149

Artikel 62

Artikel 55

Artikel 55

Artikel III-150

Kapitel 4 Kapital och betalningar

Kapitel 4 Kapital och betalningar

Kapitel 4 Kapital och betalningar

 

Artikel 63

Artikel 56

Artikel 56

Artikel III-155

Artikel 64

Artikel 57

Artikel 57

Artikel III-157

Artikel 65

Artikel 58

Artikel 58

Artikel III-158

Artikel 66

Artikel 59

Artikel 59

Artikel III-159

Artikel 75

Artikel 61h

Artikel 60 (flyttad)

 

AVDELNING V ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

AVDELNING V ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

AVDELNING V VISERING, ASYL, INVANDRING OCH ANNAN POLITIK SOM RÖR FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

 

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser

 

 

Artikel 67

Artikel 61[33]

Artikel 61

 

Artikel 68

Artikel 61a

 

 

Artikel 69

Artikel 61b

 

 

Artikel 70

Artikel 61c

 

 

Artikel 71

Artikel 61d[34]

 

 

Artikel 72

Artikel 61e[35]

Artikel 64.1 (ersatt)

 

Artikel 73

Artikel 61f

 

 

Artikel 74

Artikel 61g

Artikel 66 (ersatt)

 

Artikel 75

Artikel 61h

Artikel 60 /flyttad)

 

Artikel 76

Artikel 61i

 

 

Kapitel 2 Politik som gäller gränskontroll, asyl och invandring

Kapitel 2 Politik som gäller gränskontroll, asyl och invandring

 

 

Artikel 77

Artikel 62

Artikel 62

 

Artikel 78

Artikel 63

Artikel 63.1-2, 64.2[36]

 

Artikel 79

Artikel 63a

Artikel 63.3-4

 

Artikel 80

Artikel 63b

 

 

Artikel 72

Artikel 61e

Artikel 64.1 (ersatt)

 

Kapitel 3 Civilrättsligt samarbete

Kapitel 3 Civilrättsligt samarbete

 

 

Artikel 81

Artikel 65

Artikel 65

 

Artikel 74

Artikel 61g

Artikel 66 (ersatt)

 

 

 

Artikel 67 (upphävd)

 

 

 

Artikel 68 (upphävd)

 

 

 

Artikel 69 (upphävd)

 

Kapitel 4 Straffrättsligt samarbete

Kapitel 4 Straffrättsligt samarbete

 

 

Artikel 82

Artikel 69a[37]

 

 

Artikel 83

Artikel 69b37

 

 

Artikel 84

Artikel 69c

 

 

Artikel 85

Artikel 69d37

 

 

Artikel 86

Artikel 69e

 

 

Kapitel 5 - Polissamarbete

Kapitel 5 - Polissamarbete

 

 

Artikel 87

Artikel 69f[38]

 

 

Artikel 88

Artikel 69g38

 

 

Artikel 89

Artikel 69h[39]

 

 

Avdelning VI - Transporter

Avdelning VI - Transporter

Avdelning VI - Transporter

 

Artikel 90

Artikel 70

Artikel 70

Artikel III-236(1)

Artikel 91

Artikel 71

Artikel 71

Artikel III-236(2-3)

Artikel 92

Artikel 72

Artikel 72

Artikel III-237

Artikel 93

Artikel 73

Artikel 73

Artikel III-238

Artikel 94

Artikel 74

Artikel 74

Artikel III-239

Artikel 95

Artikel 75

Artikel 75

Artikel III-240

Artikel 96

Artikel 76

Artikel 76

Artikel III-241

Artikel 97

Artikel 77

Artikel 77

Artikel III-242

Artikel 98

Artikel 78

Artikel 78

Artikel III-243

Artikel 99

Artikel 79

Artikel 79

Artikel III-244

Artikel 100

Artikel 80

Artikel 80

Artikel III-245

AVDELNING VI GEMENSAMMA REGLER OM KONKURRENS, BESKATTNING OCH TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING

AVDELNING VI GEMENSAMMA REGLER OM KONKURRENS, BESKATTNING OCH TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING

AVDELNING VI GEMENSAMMA REGLER OM KONKURRENS, BESKATTNING OCH TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING

 

Kapitel 1 Konkurrensregler

Kapitel 1 Konkurrensregler

Kapitel 1 Konkurrensregler

 

Avsnitt 1 Regler tillämpliga på företag

Avsnitt 1 Regler tillämpliga på företag

Avsnitt 1 Regler tillämpliga på företag

 

Artikel 101

Artikel 81

Artikel 81

Artikel III-161

Artikel 102

Artikel 82

Artikel 82

Artikel III-162

Artikel 103

Artikel 83

Artikel 83

Artikel III-163

Artikel 104

Artikel 84

Artikel 84

Artikel III-164

Artikel 105

Artikel 85

Artikel 85

Artikel III-165

Artikel 106

Artikel 86

Artikel 86

Artikel III-166

Avsnitt 2 Statligt stöd

Avsnitt 2 Statligt stöd

Avsnitt 2 Statligt stöd

 

Artikel 107

Artikel 87

Artikel 87

Artikel III-167

Artikel 108

Artikel 88

Artikel 88

Artikel III-168

Artikel 109

Artikel 89

Artikel 89

Artikel III-169

Kapitel 2 Bestämmelser om skatter och avgifter

Kapitel 2 Bestämmelser om skatter och avgifter

Kapitel 2 Bestämmelser om skatter och avgifter

 

Artikel 110

Artikel 90

Artikel 90

Artikel III-170(1)

Artikel 111

Artikel 91

Artikel 91

Artikel III-170(2)

Artikel 112

Artikel 92

Artikel 92

Artikel III-170(3)

Artikel 113

Artikel 93

Artikel 93

Artikel III-171

Kapitel 3 Tillnärmning av lagstiftning

Kapitel 3 Tillnärmning av lagstiftning

Kapitel 3 Tillnärmning av lagstiftning

 

Artikel 114

Artikel 94

Artikel 95 (flyttad)

Artikel III-172

Artikel 115

Artikel 95

Artikel 94 (flyttad)

Artikel III-173

Artikel 116

Artikel 96

Artikel 96

Artikel III-174

Artikel 117

Artikel 97

Artikel 97

Artikel III-175

Artikel 118

Artikel 97a

 

Artikel III-176

AVDELNING VII EKONOMISK OCH MONETÄR POLITIK

AVDELNING VII EKONOMISK OCH MONETÄR POLITIK

AVDELNING VII EKONOMISK OCH MONETÄR POLITIK

 

Artikel 119

Artikel 97b

Artikel 4 (flyttad)

Artikel III-177

Kapitel 1 Ekonomisk politik

Kapitel 1 Ekonomisk politik

Kapitel 1 Ekonomisk politik

 

Artikel 120

Artikel 98

Artikel 98

Artikel III-178

Artikel 121

Artikel 99

Artikel 99

Artikel III-179

Artikel 122

Artikel 100

Artikel 100

Artikel III-180

Artikel 123

Artikel 101

Artikel 101

Artikel III-181

Artikel 124

Artikel 102

Artikel 102

Artikel III-182

Artikel 125

Artikel 103

Artikel 103

Artikel III-183

Artikel 126

Artikel 104

Artikel 104

Artikel III-184

Kapitel 2 Monetär politik

Kapitel 2 Monetär politik

Kapitel 2 Monetär politik

 

Artikel 127

Artikel 105

Artikel 105

Artikel III-185

Artikel 128

Artikel 106

Artikel 106

Artikel III-186

Artikel 129

Artikel 107

Artikel 107

Artikel III-187

Artikel 130

Artikel 108

Artikel 108

Artikel III-188

Artikel 131

Artikel 109

Artikel 109

Artikel III-189

Artikel 132

Artikel 110

Artikel 110

Artikel III-190

Artikel 219

Artikel 188o

Artikel 111.13 och 111.5 (flyttade)

 

Artikel 138

Artikel 115c.1

Artikel 111.4 (flyttad)

 

Artikel 133

Artikel 111a

 

Artikel III-191?

Kapitel 3 Institutionella bestämmelser

Kapitel 3 Institutionella bestämmelser

Kapitel 3 Institutionella bestämmelser

 

Artikel 283

Artikel 245b

Artikel 112 (flyttad)

 

Artikel 294

Artikel 245c

Artikel 113 (flyttad)

 

Artikel 134

Artikel 114

Artikel 114

Artikel III-192

Artikel 135

Artikel 115

Artikel 115

Artikel III-193

Kapitel 4 Särskilda bestämmelser för de medlemsstater som har euron som valuta

Kapitel 3a Särskilda bestämmelser för de medlemsstater som har euron som valuta

 

 

Artikel 136

Artikel 115a

 

Artikel III-194

Artikel 137

Artikel 115b

 

Artikel III-195

Artikel 138

Artikel 115c

Artikel 111.4 (flyttad)

Artikel III-196

Kapitel 5 Övergångs-bestämmelser

Kapitel 4 Övergångs-bestämmelser

Kapitel 4 Övergångs-bestämmelser

 

 

 

Artikel 116 (upphävd)

 

Artikel 139

Artikel 116a

 

Artikel III-197

Artikel 141.2

Artikel 118a punkt 2

Artikel 117.2 fem första strecksatserna (flyttade)

 

 

 

Artikel 117.1 och 117.2 sjätte strecksatsen och 117.3-117.9 (upphävda)

 

Artikel 140

Artikel 117a.1[40]

Artikel 117a.2[41]

Artikel 117a.3[42]

Artikel 121.1 (flyttad)

Artikel 122.2 andra meningen (flyttad)

Artikel 123.5 (flyttad)

Artikel III-198

 

 

Artikel 118 (upphävd)

 

Artikel 141

Artikel 118a.1[43]

Artikel 118a.2[44]

Artikel 123.3 (flyttad)

Artikel 117.2 fem första strecksatserna (flyttad)

Artikel III-199

Artikel 142

Artikel 118b

Artikel 124.1 (flyttad)

Artikel III-200

Artikel 143

Artikel 119

Artikel 119

Artikel III-201

Artikel 144

Artikel 120

Artikel 120

Artikel III-202

Artikel 140.1

Artikel 117a.1

Artikel 121.1 (flyttad)

 

 

 

Artikel 121.2121.4 (upphävda)

 

 

 

Artikel 122.1122.2 första meningen 122.3122.6 (upphävda)

 

Artikel 140.2 första stycket

Artikel 117a.2 första stycket

Artikel 122.2 andra meningen (flyttad)

 

 

 

Artikel 123.1, 123.2 och 123.4 (upphävda)

 

Artikel 141.1

Artikel 118a.1

Artikel 123.3 (flyttad)

 

Artikel 140.3

Artikel 117a.3

Artikel 123.5 (flyttad)

 

Artikel 142

Artikel 118b

Artikel 124.1 (flyttad)

 

 

 

Artikel 124.2 (upphävd)

 

AVDELNING VIII SYSSELSÄTTNING

AVDELNING VIII SYSSELSÄTTNING

AVDELNING VIII SYSSELSÄTTNING

 

Artikel 145

Artikel 125

Artikel 125

Artikel III-203

Artikel 146

Artikel 126

Artikel 126

Artikel III-204

Artikel 147

Artikel 127

Artikel 127

Artikel III-205

Artikel 148

Artikel 128

Artikel 128

Artikel III-206

Artikel 149

Artikel 129

Artikel 129

Artikel III-207

Artikel 150

Artikel 130

Artikel 130

Artikel III-208

Avdelning II femte delen, Gemensam handelspolitik

Avdelning II femte delen, Gemensam handelspolitik

AVDELNING IX GEMENSAM HANDELSPOLITIK (flyttad)

 

Artikel 206

Artikel 188b

Artikel 131 (flyttad)

 

 

 

Artikel 132 (upphävd)

 

Artikel 207

Artikel 188c

Artikel 133 (flyttad)

 

 

 

Artikel 134 (upphävd)

 

Avdelning II tredje delen Kapitel 2, Tullsamarbete

Avdelning II tredje delen Kapitel 1a, Tullsamarbete

AVDELNING X TULLSAMARBETE (flyttad)

 

Artikel 33

Artikel 27a

Artikel 135 (flyttad)

 

AVDELNING IX SOCIALPOLITIK

AVDELNING IX SOCIALPOLITIK

AVDELNING XI SOCIALPOLITIK, UTBILDNING, YRKESUTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR

 

 

 

Kapitel 1 Sociala bestämmelser (upphävd)

 

Artikel 151

Artikel 136

Artikel 136

Artikel III-209

Artikel 152

Artikel 136a

 

Artikel I-48

Artikel 153

Artikel 137

Artikel 137

Artikel III-210

Artikel 154

Artikel 138

Artikel 138

Artikel III-211

Artikel 155

Artikel 139

Artikel 139

Artikel III-212

Artikel 156

Artikel 140

Artikel 140

Artikel III-213

Artikel 157

Artikel 141

Artikel 141

Artikel III-214

Artikel 158

Artikel 142

Artikel 142

Artikel III-215

Artikel 159

Artikel 143

Artikel 143

Artikel III-216

Artikel 160

Artikel 144

Artikel 144

Artikel III-217

Artikel 161

Artikel 145

Artikel 145

Artikel III-218

AVDELNING X EUROPEISKA SOCIALFONDEN

AVDELNING X EUROPEISKA SOCIALFONDEN

Kapitel 2 Europeiska socialfonden

 

Artikel 162

Artikel 146

Artikel 146

Artikel III-219

Artikel 163

Artikel 147

Artikel 147

Artikel III-219

Artikel 164

Artikel 148

Artikel 148

Artikel III-219

AVDELNING XI UTBILDNING, YRKES-UTBILDNING, UNGDOMSFRÅGOR OCH IDROTT

AVDELNING XI UTBILDNING, YRKES-UTBILDNING, UNGDOMSFRÅGOR OCH IDROTT

Kapitel 3 Utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor

 

Artikel 165

Artikel 149

Artikel 149

Artikel III-282

Artikel 166

Artikel 150

Artikel 150

Artikel III-283

AVDELNING XII KULTUR

AVDELNING XII KULTUR

AVDELNING XII KULTUR

 

Artikel 167

Artikel 151

Artikel 151

Artikel III-280

AVDELNING XIII FOLKHÄLSA

AVDELNING XIII FOLKHÄLSA

AVDELNING XIII FOLKHÄLSA

 

Artikel 168

Artikel 152

Artikel 152

Artikel III-278

AVDELNING XIV KONSUMENT-SKYDD

AVDELNING XIV KONSUMENT-SKYDD

AVDELNING XIV KONSUMENT-SKYDD

 

Artikel 169

Artikel 153

Artikel 153.1, 153.3153.5

Artikel III-235

Artikel 12

Artikel 6a

Artikel 153.2 (flyttad)

 

AVDELNING XV TRANSEUROPEISKA NÄT

AVDELNING XV TRANSEUROPEISKA NÄT

AVDELNING XV TRANSEUROPEISKA NÄT

 

Artikel 170

Artikel 154

Artikel 154

Artikel III-246

Artikel 171

Artikel 155

Artikel 155

Artikel III-247(1,3-4)

Artikel 172

Artikel 156

Artikel 156

Artikel III-247(2)

AVDELNING XVI INDUSTRI

AVDELNING XVI INDUSTRI

AVDELNING XVI   INDUSTRI

 

Artikel 173

Artikel 157

Artikel 157

Artikel III-279

AVDELNING XVII EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING

AVDELNING XVII EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING

AVDELNING XVII EKONOMISK OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING

 

Artikel 174

Artikel 158

Artikel 158

Artikel III-220

Artikel 175

Artikel 159

Artikel 159

Artikel III-221

Artikel 176

Artikel 160

Artikel 160

Artikel III-222

Artikel 177

Artikel 161

Artikel 161

Artikel III-223

Artikel 178

Artikel 162

Artikel 162

Artikel III-224

AVDELNING XVIII FORSKNING OCH TEKNISK UTVECKLING SAMT RYMDEN

AVDELNING XVIII FORSKNING OCH TEKNISK UTVECKLING SAMT RYMDEN

AVDELNING XVIII FORSKNING OCH TEKNISK UTVECKLING

 

Artikel 179

Artikel 163

Artikel 163

Artikel III-248

Artikel 180

Artikel 164

Artikel 164

Artikel III-249

Artikel 181

Artikel 165

Artikel 165

Artikel III-250

Artikel 182

Artikel 166

Artikel 166

Artikel III-251

Artikel 183

Artikel 167

Artikel 167

Artikel III-252

Artikel 184

Artikel 168

Artikel 168

Artikel III-252

Artikel 185

Artikel 169

Artikel 169

Artikel III-252

Artikel 186

Artikel 170

Artikel 170

Artikel III-252

Artikel 187

Artikel 171

Artikel 171

Artikel III-253

Artikel 188

Artikel 172

Artikel 172

Artikel III-252

Artikel 189

Artikel 172a

 

Artikel III-254

Artikel 190

Artikel 173

Artikel 173

Artikel III-255

AVDELNING XIX MILJÖ

AVDELNING XIX MILJÖ

AVDELNING XIX MILJÖ

 

Artikel 191

Artikel 174

Artikel 174

Artikel III-233

Artikel 192

Artikel 175

Artikel 175

Artikel III-234

Artikel 193

Artikel 176

Artikel 176

Artikel III-235

AVDELNING XX ENERGI

AVDELNING XX ENERGI

 

 

Artikel 194

Artikel 176a

 

Artikel III-256

AVDELNING XXI TURISM

AVDELNING XXI TURISM

 

 

Artikel 195

Artikel 176b

 

Artikel III-281

AVDELNING XXII CIVILSKYDD

AVDELNING XXII CIVILSKYDD

 

 

Artikel 196

Artikel 176c

 

Artikel III-284

AVDELNING XXIII ADMINISTRATIVT SAMARBETE

AVDELNING XXIII ADMINISTRATIVT SAMARBETE

 

 

Artikel 197

Artikel 176d

 

Artikel III-285

Avdelning III femte delen Kapitel 1, Utvecklingssamarbete

Avdelning III femte delen Kapitel 1, Utvecklingssamarbete

AVDELNING XX UTVECKLINGSSAMARBETE (flyttad)

 

Artikel 208

Artikel 188d

Artikel 177 (flyttad)

 

 

 

Artikel 178 (upphävd)[45]

 

Artikel 209

Artikel 188e

Artikel 179 (flyttad)

 

Artikel 210

Artikel 188f

Artikel 180 (flyttad)

 

Artikel 211

Artikel 188g

Artikel 181 (flyttad)

 

Avdelning III femte delen Kapitel 2, Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredjeländer

Avdelning III femte delen Kapitel 2, Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredjeländer

AVDELNING XXI EKONOMISKT, FINANSIELLT OCH TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELAND (flyttad)

 

Artikel 212

Artikel 188h

Artikel 181a (flyttad)

 

FJÄRDE DELEN ASSOCIERING AV UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER

FJÄRDE DELEN ASSOCIERING AV UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER

FJÄRDE DELEN ASSOCIERING AV UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER

 

Artikel 198

Artikel 182

Artikel 182

Artikel III-286

Artikel 199

Artikel 183

Artikel 183

Artikel III-287

Artikel 200

Artikel 184

Artikel 184

Artikel III-288

Artikel 201

Artikel 185

Artikel 185

Artikel III-289

Artikel 202

Artikel 186

Artikel 186

Artikel III-290

Artikel 203

Artikel 187

Artikel 187

Artikel III-291

Artikel 204

Artikel 188

Artikel 188

 

FEMTE DELEN UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

FEMTE DELEN UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

 

 

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

 

 

Artikel 205

Artikel 188a

 

Artikel III-292-293

AVDELNING II DEN GEMENSAMMA HANDELS-POLITIKEN

AVDELNING II DEN GEMENSAMMA HANDELS-POLITIKEN

Tredje delen Avdelning IX, Gemensam handelspolitik (flyttad)

 

Artikel 206

Artikel 188b

Artikel 131 (flyttad)

Artikel III-314

Artikel 207

Artikel 188c

Artikel 133 (flyttad)

Artikel III-315

AVDELNING III SAMARBETE MED TREDJELÄNDER OCH HUMANITÄRT BISTÅND

AVDELNING III SAMARBETE MED TREDJELÄNDER OCH HUMANITÄRT BISTÅND

 

 

Kapitel 1 Utvecklingssamarbete

Kapitel 1 Utvecklingssamarbete

Tredje delen Avdelning XX, Utvecklingssamarbete (flyttad)

 

Artikel 208

Artikel 188d[46]

Artikel 177 (flyttad)

Artikel III-316

Artikel 209

Artikel 188e

Artikel 179 (flyttad)

Artikel III-317

Artikel 210

Artikel 188f

Artikel 180 (flyttad)

Artikel III-318(1-2)

Artikel 211

Artikel 188g

Artikel 181 (flyttad)

Artikel III-318(3)

Kapitel 2 Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredjeländer

Kapitel 2 Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredjeländer

Tredje delen Avdelning XXI, Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredje land (flyttad)

 

Artikel 212

Artikel 188h

Artikel 181a (flyttad)

Artikel III-319

Artikel 213

Artikel 188i

 

Artikel III-320

Kapitel 3 Humanitärt bistånd

Kapitel 3 Humanitärt bistånd

 

 

Artikel 214

Artikel 188j

 

Artikel III-321

AVDELNING IV RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

AVDELNING IV RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

 

 

Artikel 215

Artikel 188k

Artikel 301 (ersatt)

Artikel III-322

AVDELNING V INTERNATIONELLA AVTAL

AVDELNING V INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

Artikel 216

Artikel 188l

 

Artikel III-323

Artikel 217

Artikel 188m

Artikel 310 (flyttad)

Artikel III-324

Artikel 218

Artikel 188n

Artikel 300 (ersatt)

Artikel III-325

Artikel 219

Artikel 188o

Artikel 111.1111.3 och 111.5 (flyttade)

Artikel III-326

AVDELNING VI UNIONENS FÖRBINDELSER MED INTER-NATIONELLA ORGANISATIONER OCH TREDJELÄNDER SAMT UNIONENS DELEGATIONER

AVDELNING VI UNIONENS FÖRBINDELSER MED INTER-NATIONELLA ORGANISATIONER OCH TREDJELÄNDER SAMT UNIONENS DELEGATIONER

 

 

Artikel 220

Artikel 188p

Artiklarna 302304 (ersatta)

Artikel III-327

Artikel 221

Artikel 188q

 

Artikel III-328

AVDELNING VII SOLIDARITETSKLAUSUL

AVDELNING VII SOLIDARITETSKLAUSUL

 

 

Artikel 222

Artikel 188r

 

Artikel I-43, III-329

SJÄTTE DELEN INSTITUTIONELLA OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER

SJÄTTE DELEN INSTITUTIONELLA OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER

FEMTE DELEN GEMENSKAPENS INSTITUTIONER

 

AVDELNING I INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

AVDELNING I INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

AVDELNING I INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

 

Kapitel 1 Institutionerna

Kapitel 1 Institutionerna

Kapitel 1 Institutionerna

 

Avsnitt 1 Europaparlamentet

Avsnitt 1 Europaparlamentet

Avsnitt 1 Europaparlamentet

 

 

 

Artikel 189 (upphävd)[47]

 

 

 

Artikel 190.1190.3 (upphävda)[48]

 

Artikel 223

Artikel 190

Artikel 190.4190.5

Artikel I-20(2-3), III-330

 

 

Artikel 191 första stycket (upphävd)[49]

 

Artikel 224

Artikel 191

Artikel 191 andra stycket

Artikel I-46, III-331

 

 

Artikel 192 första stycket (upphävd)[50]

 

Artikel 225

Artikel 192

Artikel 192 andra stycket

Artikel I-20(1), III-332

Artikel 226

Artikel 193

Artikel 193

Artikel III-333

Artikel 227

Artikel 194

Artikel 194

Artikel I-10(2d), III-334

Artikel 228

Artikel 195

Artikel 195

Artikel I-10(2d), III-335

Artikel 229

Artikel 196

Artikel 196

Artikel III-336

 

 

Artikel 197 första stycket (upphävd)[51]

 

Artikel 230

Artikel 197

Artikel 197 andra, tredje, fjärde styckena

Artikel I-20(4), III-337(1-2)

Artikel 231

Artikel 198

Artikel 198

Artikel III-338

Artikel 232

Artikel 199

Artikel 199

Artikel III-339

Artikel 233

Artikel 200

Artikel 200

Artikel III-337(3)

Artikel 234

Artikel 201

Artikel 201

Artikel III-340

Avsnitt 2 Europeiska rådet

Avsnitt 1a Europeiska rådet

 

 

Artikel 235

Artikel 201a

 

Artikel III-341

Artikel 236

Artikel 201b

 

Artikel I-24(2-3,7)

Avsnitt 3 Rådet

Avsnitt 2 Rådet

Avsnitt 2 Rådet

 

 

 

Artikel 202 (upphävd)[52]

 

 

 

Artikel 203 (upphävd)[53]

 

Artikel 237

Artikel 204

Artikel 204

Artikel III-342

 

 

Artikel 205.2 och 205.4 (upphävda)[54]

 

Artikel 238

Artikel 205

Artikel 205.1 och 205.3

Artikel I-25(2), III-342(2-3)

Artikel 239

Artikel 206

Artikel 206

Artikel III-343(1)

Artikel 240

Artikel 207

Artikel 207

Artikel III-344

Artikel 241

Artikel 208

Artikel 208

Artikel III-345

Artikel 242

Artikel 209

Artikel 209

Artikel III-346

Artikel 243

Artikel 210

Artikel 210

Artikel III-400

Avsnitt 4 Kommissionen

Avsnitt 3 Kommissionen

Avsnitt 3 Kommissionen

 

 

 

Artikel 211 (upphävd)[55]

 

Artikel 244

Artikel 211a

 

Artikel I-26(6)

Artikel 249.2

Artikel 218.2

Artikel 212 (flyttad)

 

Artikel 245

Artikel 213

Artikel 213

Artikel III-347

 

 

Artikel 214 (upphävd)[56]

 

Artikel 246

Artikel 215

Artikel 215

Artikel III-348

Artikel 247

Artikel 216

Artikel 216

Artikel III-349

 

 

Artikel 217.1, 217.3 och 217.4 (upphävda)[57]

 

Artikel 248

Artikel 217

Artikel 217.2

Artikel I-27(3), III-350

 

 

Artikel 218.1 (upphävd)[58]

 

Artikel 249

Artikel 218

Artikel 218.2

Artikel III-352

Artikel 250

Artikel 219

Artikel 219

Artikel III-351

Avsnitt 5 Europeiska unionens domstol

Avsnitt 4 Europeiska unionens domstol

Avsnitt 4 Domstolen

 

 

 

Artikel 220 (upphävd)[59]

 

 

 

Artikel 221 första stycket (upphävd)[60]

 

Artikel 251

Artikel 221

Artikel 221 andra och tredje styckena

Artikel I-29, III-353

Artikel 252

Artikel 222

Artikel 222

Artikel III-354

Artikel 253

Artikel 223

Artikel 223

Artikel III-355

Artikel 254

Artikel 224

Artikel 224[61]

Artikel III-356

Artikel 255

Artikel 224a

 

Artikel III-357

Artikel 256

Artikel 225

Artikel 225

Artikel III-358

Artikel 257

Artikel 225a

Artikel 225a

Artikel III-359

Artikel 258

Artikel 226

Artikel 226

Artikel III-360

Artikel 259

Artikel 227

Artikel 227

Artikel III-361

Artikel 260

Artikel 228

Artikel 228

Artikel III-362

Artikel 261

Artikel 229

Artikel 229

Artikel III-363

Artikel 262

Artikel 229a

Artikel 229a

Artikel III-364

Artikel 263

Artikel 230

Artikel 230

Artikel III-365

Artikel 264

Artikel 231

Artikel 231

Artikel III-366

Artikel 265

Artikel 232

Artikel 232

Artikel III-367

Artikel 266

Artikel 233

Artikel 233

Artikel III-368

Artikel 267

Artikel 234

Artikel 234

Artikel III-369

Artikel 268

Artikel 235

Artikel 235

Artikel III-370

Artikel 269

Artikel 235a

 

Artikel III-371

Artikel 270

Artikel 236

Artikel 236

Artikel III-372

Artikel 271

Artikel 237

Artikel 237

Artikel III-373

Artikel 272

Artikel 238

Artikel 238

Artikel III-374

Artikel 273

Artikel 239

Artikel 239

Artikel III-375(3)

Artikel 274

Artikel 240

Artikel 240

Artikel III-375(1)

Artikel 275

Artikel 240a

 

Artikel III-376

Artikel 276

Artikel 240b

 

Artikel III-377

Artikel 277

Artikel 241

Artikel 241

Artikel III-378

Artikel 278

Artikel 242

Artikel 242

Artikel III-379(1)

Artikel 279

Artikel 243

Artikel 243

Artikel III-379(2)

Artikel 280

Artikel 244

Artikel 244

Artikel III-380

Artikel 281

Artikel 245

Artikel 245

Artikel III-381

Avsnitt 6 Europeiska centralbanken

Avsnitt 4a Europeiska centralbanken

 

 

Artikel 282

Artikel 245a

 

Artikel I-30

Artikel 283

Artikel 245b

Artikel 112 (flyttad)

Artikel III-382

Artikel 284

Artikel 245c

Artikel 113 (flyttad)

Artikel III-383

Avsnitt 7 Revisionsrätten

Avsnitt 5 Revisionsrätten

Avsnitt 5 Revisionsrätten

 

Artikel 285

Artikel 246

Artikel 246

Artikel I-31(1)

Artikel 286

Artikel 247

Artikel 247

Artikel I-31(2-3), III-385

Artikel 287

Artikel 248

Artikel 248

Artikel III-384

Kapitel 2 Unionens rättsakter, förfaranden för antagande och andra bestämmelser

Kapitel 2 Unionens rättsakter, förfaranden för antagande och andra bestämmelser

Kapitel 2 Gemensamma bestämmelser för flera institutioner

 

Avsnitt 1 Unionens rättsakter

Avsnitt 1 Unionens rättsakter

 

 

Artikel 288

Artikel 249

Artikel 249

Artikel I-33

Artikel 289

Artikel 249a

 

Artikel I-34

Artikel 290

Artikel 249b[62]

 

Artikel I-36

Artikel 291

Artikel 249c51

 

Artikel I-37

Artikel 292

Artikel 249d

 

Artikel I-35(3)

Avsnitt 2 Förfaranden för antagande av akter och andra bestämmelser

Avsnitt 2 Förfaranden för antagande av akter och andra bestämmelser

 

 

Artikel 293

Artikel 250

Artikel 250

Artikel III-395

Artikel 294

Artikel 251

Artikel 251

Artikel III-396

 

 

Artikel 252 (upphävd)

 

Artikel 295

Artikel 252a

 

Artikel III-397

Artikel 296

Artikel 253

Artikel 253

Artikel I-33(2), I-38

Artikel 297

Artikel 254

Artikel 254

Artikel I-39

Artikel 298

Artikel 254a

 

Artikel III-398

Artikel 15

Artikel 16a

Artikel 255 (flyttad)

 

Artikel 299

Artikel 256

Artikel 256

Artikel III-401

Kapitel 2 Unionens rådgivande organ

Kapitel 3 Unionens rådgivande organ

 

 

Artikel 300

Artikel 256a

 

Artikel I-32

Avsnitt 1 Ekonomiska och sociala kommittén

Avsnitt 1 Ekonomiska och sociala kommittén

Kapitel 3 Ekonomiska och sociala kommittén

 

 

 

Artikel 257 (upphävd)[63]

 

Artikel 301

Artikel 258

Artikel 258 första, andra och fjärde styckena

Artikel I-32, III-389

 

 

Artikel 258 tredje stycket (upphävd)[64]

 

Artikel 302

Artikel 259

Artikel 259

Artikel III-390

Artikel 303

Artikel 260

Artikel 260

Artikel III-391

 

 

Artikel 261 (upphävd)

 

Artikel 304

Artikel 262

Artikel 262

Artikel III-392

Avsnitt 2 Regionkommittén

Avsnitt 2 Regionkommittén

Kapitel 4 Regionkommittén

 

 

 

Artikel 263 första och femte styckena (upphävd)[65]

 

Artikel 305

Artikel 263

Artikel 263 andra och fjärde styckena

Artikel I-32, III-386

Artikel 306

Artikel 264

Artikel 264

Artikel III-387

Artikel 307

Artikel 265

Artikel 265

Artikel III-388

Kapitel 4 Europeiska investeringsbanken

Kapitel 5 Europeiska investeringsbanken

Kapitel 5 Europeiska investeringsbanken

 

Artikel 308

Artikel 266