Dokument

 

Fördrag

Konsoliderad version av EU-fördraget och EUF-fördraget

Image Europeiska_radet_konsoliderad_080415.pdf (1032,8 kB)

Konsoliderad version av Euratomfördraget

Image Euratomfördraget efter Lissabon (151,3 kB)


Jämförelsetabell

Image Jämförelsetabell.pdf (118,9 kB)

Fördraget om upprättandet av en konstitution för Europa

Image Konstitutionsfördraget.pdf (759,8 kB)

Lissabonfördraget i pocketversion

Lissabonfördraget


    Sieps, Regeringskansliet och SNS Förlag har i samarbete tagit fram
    Lissabonfördraget i pocketformat. Den innehåller en konsoliderad version av
    EU:s fördrag på svenska i den lydelse de kommer att ha om ändringarna i 
    Lissabonfördraget genomförs. I pocketboken har införts marginalord,
    sakregister och vissa förklaringar för att göra den mer användarvänlig.
    För att beställa pocketversionen från SNS förlag klicka här.

 


 

Offentliga dokument

 

Image Ds 2007:48 Lissabonfordraget.pdf (1750,4 kB)

Image Remissinstanser Ds 2007:48.pdf (132,0 kB)

 

Tillbaka