Tillbaka

Belgien har sagt ja

2008-07-15

Belgien godkände Lissabonfördraget i slutet av förra veckan. Sammanlagt har nu 22 av 27 EU-länder sagt ja till fördraget,  medan Irland som enda land genom folkomröstning har sagt nej. För att Lissabonfördarget ska börja gälla krävs det att alla medlemsländer har godkänt fördraget. Vad som händer i och med det irländska resultatet är oklart. Frågan kommer att tas upp på ett toppmöte mellan EU-ländernas ledare i oktober. Carl Fredrik Bergström, forskare vid Sieps ger en kortfattad analys i frågan här.

I Siepsrapporten "Ratificeringen av EU:s nya fördrag - vad händer om den misslyckas?" skriven av Bruno de Witte analyseras de rättsliga alternativ som står till buds vid en ratificeringskris. Rapporten skrevs och publicerades innan de franska och holländska folkomröstningarna om det konstitutionella fördraget 2005. Du kan läsa och ladda ner rapporten här.

 

Tillbaka