Tillbaka

Bulgariens parlament röstade ja till fördraget

2008-03-27

 

Det bulgariska parlamentet röstade den 21 mars med bred majoritet ja till att godkänna Lissabonfördraget.

Den första medlemsstat som godkände Lissabonfördraget var Ungern, tätt följt av Malta, Slovenien, Rumänien och Frankrike.

I Sverige har fördraget varit ute på remiss och riksdagen väntas fatta belut om godkännande under hösten 2008. Sista dag att svara på remissen var den 25 mars 2008.

 

Tillbaka