Tillbaka

Ny irländsk folkomröstning

2009-07-08

En ny folkomröstning om Lissabonfördraget kommer att hållas i Irland den 2 oktober. Det var i juni förra året som irländarna röstade nej till fördraget. Efter att Europeiska rådet har utlovat vissa garantier, vad gäller bland annat den irländska neutraliteten, abort- och skattelagstiftningen, kommer en ny folkomröstning att hållas. Lissabonfördraget kan inte träda ikraft förrän alla medlemsstater har ratificerat det. 

 

Tillbaka