Tillbaka

Frankrikes parlament röstar ja till fördraget

2008-02-20

 

Det franska parlamentet röstade den 7 februari med bred majoritet ja till att godkänna Lissabonfördraget, det återstår nu för Frankrikes president Sarkozy att skriva under beslutet.

Den första medlemsstat som godkände Lissabonfördraget var Ungern, tätt följt av Malta, Slovenien och Rumänien.

I Sverige har fördraget varit ute på remiss och riksdagen väntas fatta belut om godkännande under hösten 2008. Sista dag att svara på remissen är den 25 mars 2008.

 

Tillbaka