Tillbaka

Irland folkomröstar om Lissabonfördraget

2008-06-11

Irland folkomröstar, som enda EU-land, idag om Lissabonfördraget.

Anledningen till folkomröstningen är att det står inskrivet i den irländska konstitutionen. Samtliga 27 medlemsländer måste godkänna fördraget för att det ska börja gälla. Hittills har 18 länder godkänt fördraget.

I Sverige har fördraget varit ute på remiss och just nu finns remissen hos lagrådet för granskning. Riksdagen väntas fatta belut om godkännande under hösten 2008.

Tillbaka