Tillbaka

Irländarna sa nej - vad händer nu?

2008-06-16

Irländarna röstade nej i torsdagens folkomröstning om Lissabonfördraget. Med ett valdeltagande på 53 procent röstade 53 procent av dessa nej till det nya fördraget. 47 procent röstade ja.

Det är ännu oklart vad det irländska resultatet kommer att innebära. För att Lissabonfördraget ska kunna träda i kraft måste det godkännas av samtliga medlemsländer. Irland har, som enda EU-land, folkomröstat. I övriga medlemsländer tas beslutet i respektive parlament.

Inget unikt nej
Det har blivit nej i fyra tidigare folkomröstningar om nytt EU-fördrag.
2005 röstade både fransmännen och nederländarna nej till det Konstitutionella fördraget. Några år innan dess, 2001, röstade irländarna ursprungligen nej till Nicefördraget. Men en ny folkomröstning hölls året därpå då det blev ja. Den gången gjordes vissa förändringar i fördaget. 1992 röstade danska folket nej till Maastrichtfördraget. Danmark kunde slutligen godkänna det efter att ha fått ett antal undantag.

Vad händer nu?
Det är ännu oklart vad det irländska resultatet kommer att innebära. I Siepsrapporten "Ratificeringen av EU:s nya fördrag - vad händer om den misslyckas?" skriven av Bruno de Witte analyseras de rättsliga alternativ som står till buds vid en ratificeringskris. Rapporten skrevs och publicerades innan de franska och holländska folkomröstningarna om det konstitutionella fördraget 2005.

Du kan läsa och ladda ner rapporten här.

Tillbaka