Tillbaka

Ja till Lissabonfördraget på Irland

2009-10-02

I den andra folkomröstningen om Lissabonfördraget röstade irländarna ja. Jasidan fick 67,1 procent av rösterna och 32,9 procent av de röstberättigade röstade nej. Valdeltagandet var högre denna andraomgång och slutade på 59 procent.

I den första folkomröstningen, den 12 juni 2008, röstade irländarna nej till Lissabonfördraget. 53 procent röstade nej medan 47 procent röstade ja. Valdeltagandet låg på 53 procent av de röstberättigade.

Enligt en undersökning, gjord på uppdrag av den irländska regeringen, fanns det flera anledningar till varför irländarna röstade nej. Bland annat ville man att Irland skulle få behålla sin kommissionär. I Lissabonfördraget står det att antalet kommissionärer ska minskas när fördraget träder i kraft. Men på EU-toppmötet i december 2008 enades EU-ländernas ledare om att medlemsländerna kommer att ha en kommissionär var om Lissabonfördraget träder i kraft.

Vid EU-toppmötet 18-19 juni 2009 fick Irland garantier för att Lissabonfördraget inte ska påverka Irlands försvarspolitik, skattepolitik eller rätten till liv, utbildning och familj. I gengäld åtog sig den irländska regeringen att återigen ta ställning till Lissabonfördraget i en folkomröstning den 2 oktober 2009.

 

 

Tillbaka