Tillbaka

Lagrådet granskar Lissabonfördraget

2008-06-02

Regeringen beslutade i torsdags, den 29 maj, att lagrådet skall granska regeringens förslag att godkänna Lissabonfördraget. Granskningen gäller bland annat om lagförslaget är tillåtet enligt grundlagarna, rättssäkert och ändamålsenligt.

I Sverige har fördraget varit ute på remiss och riksdagen väntas fatta belut om godkännande under hösten 2008.

Tillbaka