Tillbaka

Lissabonfördraget i pocketversion

2008-02-15

Sieps, Regeringskansliet och SNS Förlag har i samarbete tagit fram
Lissabonfördraget i pocketformat.
Den innehåller en konsoliderad version av EU:s fördrag på svenska i den lydelse de kommer att ha om ändringarna i Lissabonfördraget genomförs. I pocketboken har införts marginalord, sakregister och vissa förklaringar för att göra den mer användarvänlig.

 

För att beställa Lissabonfördraget i pocketversion från SNS Förlag klicka här.

Lissabonfördraget

 

Tillbaka