Tillbaka

Lissabonfördraget signeras

2007-12-13

EU:s stats- och regeringschefer signerade Lissabonfördraget den 13 december 2007.  Ratifikationsprocessen som följer innebär att medlemsländerna ska, genom beslut i det nationella parlamenet eller genom folkomröstning, ta ställning till fördraget. Ratifikationsprocessen, som förväntas pågå till 2009 kräver att samtliga 27 EU-länder godkänner fördraget för att det ska bli giltigt.   

Tillbaka