Tillbaka

Lissabonfördraget träder i kraft idag den 1 december 2009

2009-12-01

Lissabonfördraget innebär ändringar i EU:s grundfördrag, det vill säga EU-fördraget och EG-fördraget. Det sistnämnda fördraget byter namn till Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Fördraget innebär bland annat att Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet i fler frågor än tidigare, att EU får en fast ordförande i Europeiska rådet och att EG-domstolen byter namn till EU-domstolen. EU får även en ny post som hög representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som ska ansvara för utrikespolitiska frågor.

Studier av EU efter Lissabonfördraget och effekterna av de nya bestämmelserna som Sieps hittills har gjort kan läsas här.

Tillbaka