Tillbaka

Luxemburg säger ja

2008-06-02

Torsdagen den 29 maj godkändes Lissabonfördraget av Luxemburgs parlament. Den första medlemsstat som godkände Lissabonfördraget var Ungern, tätt följt av Malta, Slovenien, Rumänien, Frankrike, Bulgarien, Polen, Österrike, Danmark, Slovakien, Portugal, Litauen, Lettland och Tyskland.

I Sverige har fördraget varit ute på remiss och just nu finns remissen hos lagrådet för granskning. Riksdagen väntas fatta belut om godkännande under hösten 2008.

Tillbaka