Tillbaka

Nederländerna godkänner Lissabonfördraget

2008-07-14

Nederländerna godkände Lissabonfördraget i förra veckan. Det innebär att de nationella parlamenten i 21 länder nu har sagt ja till fördraget, medan Irland som enda land genom folkomröstning har sagt nej.

Frågan om Lissabonfördragets vara eller icke vara kommer att tas upp på toppmötet mellan EU-ländernas stats- och regeringschefer i oktober.

Carl Fredrik Bergström, forskare vid Sieps ger en kortfattad analys i frågan här.


I Siepsrapporten "Ratificeringen av EU:s nya fördrag - vad händer om den misslyckas?" skriven av Bruno de Witte analyseras de rättsliga alternativ som står till buds vid en ratificeringskris. Rapporten skrevs och publicerades innan de franska och holländska folkomröstningarna om det konstitutionella fördraget 2005. Du kan läsa och ladda ner rapporten här.

Tillbaka