Tillbaka

Ny Europapolitisk analys om Lissabonfördraget och den svenska grundlagen

2008-11-18

Lissabonfördraget lämnar efter sig ett påträngande behov att följderna av vårt medlemskap i EU återspeglas i grundlagen på ett mer ändamålsenligt sätt än idag. Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig reformprocess och den svenska grundlagens liv tillsammans med EU går nu in i ett i nytt skede som ställer nya krav. För att synliggöra detta behöver regeringsformens ändras så att det tydligt framgår att den svenska folkstyrelsen förverkligar sig själv på fler sätt än vad som idag framgår och att detta omfattar samarbete inom EU.

Läs analysen här.

En översikt över Sieps samtliga publikationer om Lissabonfördraget hittar du här.

Tillbaka