Tillbaka

Ny Europapolitisk analys om Lissabonfördraget och "det irländska problemet"

2008-10-03

Lissabonfördraget kan träda i kraft innan 2009 års Europaparlamentsval. Fördraget kan godkännas av det irländska parlamentet och undantag kan ges för de resterande andra ändringar som måste beslutas i en senare folkomröstning. Ett tungt vägande skäl för denna snabba lösning är att det irländska problemet i huvudsak kan vara avklarat innan den franska regeringens tid som EU-ordförande är över. De två regeringar som sedan står på tur att axla uppgiften som ordförande representerar de enda länder som ännu inte fattat de nödvändiga politiska besluten om Lissabonfördraget: Tjeckien och Sverige.

Läs analysen  här.

En översikt över Sieps samtliga publikationer om Lissabonfördraget hittar du här.

Tillbaka