Tillbaka

Ny analys om Euratom och Lissabonfördraget

2008-11-18

Fördraget om upprättande av en Europeisk atomenergigemenskap (Euratomfördraget) trädde i kraft redan 1958 men har aldrig varit föremål för några genomgripande förändringar. Några stora förändringar av Euratom sker heller inte genom Lissabonfördraget. De ändringar som införs omfattar främst de institutionella bestämmelserna. I en kortfattad text beskrivs Euratoms viktigaste beståndsdelar och på vilket sätt samarbetet förändras genom Lissabonfördraget. .

Läs analysen här. 

En översikt över Sieps samtliga publikationer om Lissabonfördraget hittar du här.

Sieps har nu även tagit fram en konsoliderad version av Euratomfördraget med de senaste ändringarna genom Lissabonfördraget.
Den konsoliderade versionen av Euratom finner du här.

Tillbaka