Tillbaka

Österrikes parlament har godkänt Lissabonfördraget

2008-04-11

Det bulgariska parlamentet antog fördraget den 9 april.

Den första medlemsstat som godkände Lissabonfördraget var Ungern, tätt följt av Malta, Slovenien, Rumänien, Frankrike, Bulgarien och Polen.

I Sverige har fördraget varit ute på remiss och riksdagen väntas fatta belut om godkännande under hösten 2008. Sista dag att svara på remissen var den 25 mars 2008.

 

Tillbaka