Tillbaka

På fredag röstar Irland igen

2009-09-30

Den 12 juni 2008 röstade irländarna nej till Lissabonfördraget i en folkomröstning. 53 procent röstade nej medan 47 procent röstade ja. Valdeltagandet låg på 53 procent av de röstberättigade. Det fanns flera anledningar till att irländarna röstade nej, bland annat reagerade de mot att antalet kommissionärer skullemonskas ner om fördraget trädde i kraft. På EU-toppmötet i december 2008 enades därför EU-ländernas ledare att medlemsländerna kommer att ha en kommissionär om fördraget träder i kraft.

Under sommaren, vid EU-toppmötet 18-19 juni 2009 fick Irland ytterliggare garantier. I huvudsak gällde dessa att Lissabonfördraget inte ska påverka den irländska neutraliteten, skattelagstiftningen eller rätten till liv, utbildning och familj. Efter detta beslutade den irländska regeringen att en ny folkomröstning ska hållas den 2 oktober 2009.

Lissabonfördraget kan inte träda ikraft förrän alla medlemsstater har ratificerat det. 

Tillbaka