Tillbaka

Påverkas ratificeringsprocessen av Irlands nej?

2008-06-27

53 procent av irländarna röstade nej i torsdagens folkomröstning om Lissabonfördraget.
Det är ännu oklart vad det irländska resultatet kommer att innebära men efter det Europeiska rådets möte i midsommar var samstämmigheten bland EU-ländernas stats- och regeringschefer stor med att fortsätta med ratificeringsprocessen.

Carl Fredrik Bergström, forskare vid Sieps ger en kortfattad analys i frågan här.

I Siepsrapporten "Ratificeringen av EU:s nya fördrag - vad händer om den misslyckas?" skriven av Bruno de Witte analyseras de rättsliga alternativ som står till buds vid en eventuell ratificeringskris. Rapporten skrevs och publicerades innan de franska och holländska folkomröstningarna om det konstitutionella fördraget 2005. Du kan läsa och ladda ner rapporten här.

Tillbaka