Tillbaka

Portugal godkände Lissabonfördraget

2008-04-25

Med en övervägande majoritet har Portugals parlament godkänt Lissabonfördraget.

Den första medlemsstat som godkände Lissabonfördraget var Ungern, tätt följt av Malta, Slovenien, Rumänien, Frankrike, Bulgarien, Polen, Österrike, Danmark och Tyskland.

I Sverige har fördraget varit ute på remiss och riksdagen väntas fatta belut om godkännande under hösten 2008. Sista dag att svara på remissen var den 25 mars 2008.
 

 

Tillbaka