Tillbaka

Ratificeringsprocessen fortsätter - Cypern röstade ja

2008-07-08

Sverige fortsätter som planerat med behandlingen av Lissabonfördraget i enlighet med riktlinjerna från toppmötet den 19 - 20 juni. Den svenska regeringen har överlämnat en proposition om fördraget till riksdagen. Riksdagens ska ta ställning till förslaget i november 2008.

Sammanlagt har 21 länder tagit ställning till fördraget. Samtliga länder, med undantag för Irland, har godkänt fördraget.

Det är trots allt ännu oklart vad det irländska resultatet kommer att innebära.
Carl Fredrik Bergström, forskare vid Sieps ger en kortfattad analys i frågan här.

I Siepsrapporten "Ratificeringen av EU:s nya fördrag - vad händer om den misslyckas?" skriven av Bruno de Witte analyseras de rättsliga alternativ som står till buds vid en ratificeringskris. Rapporten skrevs och publicerades innan de franska och holländska folkomröstningarna om det konstitutionella fördraget 2005. Du kan läsa och ladda ner rapporten här.

Tillbaka