Tillbaka

Ratificeringsprocessen fortsätter - Cypern röstade ja

2008-07-07


Det cypriotiska parlamentet röstade ja till det nya EU-fördraget under torsdagen. Ratificeringsprocessen av Lissabonfördraget fortsätter således i väntan på besked om vad som händer efter att irländarna röstat nej. På Europeiska rådets möte den 19 - 20 juni bestämdes det att ratificeringsprocessen och att frågan skall tas upp på nytt under nästa toppmöte i oktober.

Sammanlagt har 21 länder tagit ställning till fördraget. Samtliga länder, med undantag för Irland, har godkänt fördraget.

Även Sverige fortsätter som planerat med behandlingen av Lissabonfördraget. Den svenska regeringen överlämnade på torsdagen en proposition om fördraget till riksdagen som ska ta ställning till förslaget i november 2008.

Det är trots allt ännu oklart vad det irländska resultatet kommer att innebära.
Carl Fredrik Bergström, forskare vid Sieps ger en kortfattad analys i frågan här.

I Siepsrapporten "Ratificeringen av EU:s nya fördrag - vad händer om den misslyckas?" skriven av Bruno de Witte analyseras de rättsliga alternativ som står till buds vid en ratificeringskris. Rapporten skrevs och publicerades innan de franska och holländska folkomröstningarna om det konstitutionella fördraget 2005. Du kan läsa och ladda ner rapporten här.

Tillbaka