Tillbaka

Tre nya ja till Lissabonfördraget

2008-06-11

Onsdagen den 11 juni godkändes Lissabonfördraget av parlamenten i ytterliggare tre medlemsländer: Finland, Estland och Grekland.

Den första medlemsstat som godkände Lissabonfördraget var Ungern, tätt följt av Malta, Slovenien, Rumänien, Frankrike, Bulgarien, Polen, Österrike, Danmark, Slovakien, Portugal, Litauen, Lettland, Tyskland och Luxembourg.

I Sverige har fördraget varit ute på remiss och just nu finns remissen hos lagrådet för granskning. Riksdagen väntas fatta belut om godkännande under hösten 2008.

Tillbaka