Tillbaka

Två nya European Policy Analysis

2008-05-20

Författaren analyserar i 2008:4epa The Lisbon Treaty and EMU Lissabonfördragets bestämmelser om EMU. Syftet är att fastställa om det har skett några förändringar i dessa bestämmelser och vilken betydelse dessa förändringar i sådant fall kan komma att få. Det diskuteras även vilken betydelse det nya fördraget har för det svenska förhållningssättet.

I 2008:3epa The Lisbon Treaty and the Area of Criminal Law and Justice ger författaren en översikt över de straffrättsliga bestämmelserna i Lissabonfördraget. I analysen diskuteras om förändringarna är tillräckligt långtgående eller tvärtom alltför ingripande i förhållande till nationell straffrätt. Avslutningsvis lämnas några övergripande slutsatser om den europeiska straffrättens framtid. 

Här kan du läsa andra analyser och artiklar om Lissabonfördraget och dess effekter.

Tillbaka