Tillbaka

Två nya ja till Lissabonfördraget

2008-04-24

Det danska folketinget godkände i dag Lissabonfördraget med stor majoritet. I Tyskland godkändes fördraget samtidigt i förbundsdagen.

Den första medlemsstat som godkände Lissabonfördraget var Ungern, tätt följt av Malta, Slovenien, Rumänien, Frankrike, Bulgarien, Polen och Österrike.

I Sverige har fördraget varit ute på remiss och riksdagen väntas fatta belut om godkännande under hösten 2008. Sista dag att svara på remissen var den 25 mars 2008.
 

 

Tillbaka