Tillbaka

Tyska författningsdomstolen har uttalat att lagändring är nödvändig

2009-06-30

Tyska författningsdomstolen anser att Lissabonfördraget är förenligt med den tyska grundlagen men kräver mer långtgående garantier för det tyska parlamentets medverkan i beredning av EU-ärenden i Tyskland. En ny lag förväntas tas fram och beslutas i september.

Image Pressmeddelande från tyska författningsdomstolen (140,6 kB)

Tillbaka