Tillbaka

Tyskland det fjortonde landet att godkänna Lissabonfördraget

2008-05-26

Den första medlemsstat som godkände Lissabonfördraget var Ungern, tätt följt av Malta, Slovenien, Rumänien, Frankrike, Bulgarien, Polen, Österrike, Danmark, Slovakien, Portugal, Litauen och Lettland.

I Sverige har fördraget varit ute på remiss och riksdagen väntas fatta belut om godkännande under hösten 2008. Sista dag att svara på remissen var den 25 mars 2008.

Tillbaka