Vad innebär god kreditgivningssed?

God kreditgivningssed är ett begrepp som står skrivet i konsumentkreditlagen och innebär att ett företag måste tillvara ta dina intressen och inte enbart företagets egna intressen, både före och under ni ingår i ett avtal. Företaget måste alltid ge dig de förklaringarna du behöver för att kunna förstå vad avtalet ni ingår i faktiskt innebär […]

Read More