Vad innebär god kreditgivningssed?

God kreditgivningssed är ett begrepp som står skrivet i konsumentkreditlagen och innebär att ett företag måste tillvara ta dina intressen och inte enbart företagets egna intressen, både före och under ni ingår i ett avtal.

Företaget måste alltid ge dig de förklaringarna du behöver för att kunna förstå vad avtalet ni ingår i faktiskt innebär och vilka kostnaderna för dig kommer att bli. Företaget måste också alltid agera som om krediten har en stor betydelse för din ekonomi.

När gäller god kreditgivningssed?

Eftersom god kreditgivningssed ingår i konsumentkreditlagen gäller det vid de tillfällen som lagen gäller. Det vill säga när ett företag erbjuder dig som konsument någon typ av kredit, det gäller så väl lån som köp på faktura och avbetalning eller kredit.

Vad betyder god kreditgivningssed i praktiken?

En god kreditgivningssed innebär i praktiken att du som låntagare ska kunna få all information från långivaren som du behöver för att kunna känna dig säker på att du förstår vad ert avtal innebär och vad du kommer att behöva betala.

En långivare kan alltså inte komma undan med att skriva ett otydligt och mycket svårförståeligt avtal, som på något sätt kan vara vilseledande för att få kunder att signera avtal som de själva tjänar bra på.

Självklart får långivaren tjäna pengar på att ge ut krediter, det är hela företagsidén, men de får inte göra det på ett sådant sätt så att konsumenterna kan bli lurade. Även när du vill låna pengar utan säkerhet med Enklare.se ska ha dina ekonomiska intressen i åtanke, inte bara att de själva ska tjäna pengar.

Punkter som god kreditgivningssed omfattar:

Förutom förklaringsskyldigheten innefattar god kreditgivningssed mycket annat. Det handlar också mycket om hur företag bör marknadsföra krediter, det ska ske med måttfullhet, får inte vara missvisande och får inte heller ge intryck av att den inte kommer att belasta konsumentens ekonomi.

Information om effektiv ränta ska ges redan vid marknadsföring, och all information som kan vara av betydelse för dig som konsument ska ges innan ni tecknar avtal. Effektiv ränta måste alltid anges, även för lån som har kortare löptid än 12 månader.

Lånens återbetalningstid måste vara rimlig i relation till lånets storlek. Långivare kan inte ge små lån en löptid på flera år för att under en längre period kunna få in mer ränta från låntagaren.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation – SEKKI

Inom EU finns en bestämmelse som kallas för SEKKI, som innefattar vilken information kreditorer måste bistå låntagare med inom EU. SEKKI är en blankett som ska finnas med som bilaga till alla lån och där ska du som konsument kunna läsa saker som vilken räntesats som gäller, vilka merkostnader som förekommer och information om ångerrätten för lån.