Vad kostar EU-medlemskapet för Sverige?

Sveriges EU-medlemskap kostar i genomsnitt 21,8 miljarder kronor årligen. Sverige betalar en årlig medlemsavgift för sitt EU-medlemskap som ligger på 35,5 miljarder kronor, men vi får samtidigt tillbaka 13,7 miljarder kronor årligen i form av EU-bidrag.

Notera gärna att Sveriges medlemskapsavgift till EU skiftar från år till år.

 

Hur stor blir Sveriges avgift till EU i framtiden?

Sveriges framtida EU-avgift blir i regel marginellt högre för varje år som går. EU-avgiften kommer med stor sannolikhet fortfarande ligga på 0,82 procent av Sveriges BNI årligen, vilket kan medföra att en avgift på cirka 45 miljarder kronor kan göra sig gällande år 2021 och framåt.

 

Betalar Sverige mycket pengar till EU?

Då Sverige är ett förhållandevis rikt land med en hög ekonomisk aktivitet betalar vi mer till EU i jämförelse med länder vari den ekonomiska situationen är mer ansträngd. Förenklat betalar rika länder i regel alltid mer i jämförelse med fattigare länder.

Vi kan därför slutleda att Sverige betalar mycket pengar till EU.

 

Varför skiljer EU-avgiften sig från år till år?

Sveriges skiftande EU-avgift beror på engångseffekter likt förskottsinbetalningar, ändrade budgetar och EU-rabatter som betalas ut retroaktivt. Utöver detta är det vanligt att somliga EU-länder betalar in sina avgifter för sent, vilket påverkar avgiften för alla EU-länder.

 

Tjänar Sverige pengar på sitt EU-medlemskap?

Även om de årliga EU-inbetalningarna är större än utbetalningarna från EU hävdar ett flertal organisationer att Sverige tjänar pengar på sitt EU-medlemskap. Det tyska forskningsinstitutet IFO samt den tyska Bertelsmannsstiftelsen påpekar att Sverige tjänar miljontals euro årligen på sitt EU-medlemskap.

 

3 utredare som hävdar att Sverige tjänar pengar på EU-medlemskapet

  1. EU-kommissionen: Sverige tjänar 489 miljarder kronor årligen på sitt EU-medlemskap.
  2. IFO: Sverige tjänar 267,5 miljarder kronor årligen på sitt EU-medlemskap.
  3. Bertelsmanns: Sverige tjänar 187,3 miljarder kronor årligen på sitt EU-medlemskap.

Men alla är dock inte odelat positiva till de ekonomiska konsekvenser som Sveriges EU-medlemskap bidrar med. Till SVT påpekar omvärldsstrategen Mark Brolin att EU är en glorifierad ryggdunkarklubb samt att de EU-finansierade undersökningarna inte är att lita på.

Huruvida Sveriges EU-medlemskap är lönsamt eller inte varierar i regel beroende på den svarandes politiska åskådning.

 

Läs mer: Detta gör EU-kommissionen.

 

Hur mycket betalar varje EU-land?

Nedan kan du ta del av en sammanfattande tabell som ger dig en bra överblick gällande storleken på Sveriges EU-avgift, inklusive hur mycket de återstående EU-länderna betalar in till EU årligen. Den fakta som återges i tabellen är inhämtad från EC.Europa.

EU-land EU-avgift (i miljoner euro) EU-avgift i % av BNP
Belgien 6,796.71 01.29
Bulgarien 1,107.11 01.32
Tjeckien 3,029.07 01.01
Danmark 1,473.07 01.26
Tyskland 12,132.98 01.15
Estland 505.09.00 0.9
Irland 1,639.45 01.31
Grekland 6,536.93 01.25
Spanien 13,599.01 01.34
Frankrike 13,162.33 01.29
Italien 9,585.87 01.31
Cypern 183.57.00 01.33
Lettland 911.38.00 01.19
Litauen 1,652.80 01.27
Luxemburg 1,548.52 01.31
Ungern 5,330.92 01.28
Malta 135.24.00 01.37
Nederländerna 2,064.32 01.05
Österrike 1,875.81 01.23
Polen 14,440.60 01.31
Portugal 4,715.26 01.37
Rumänien 2,659.47 01.23
Slovenien 847.38.00 01.33
Slovakien 1,785.12 01.25
Finland 1,293.00 01.33
Sverige 1,757.02 01.12

 

Hur mycket får Sverige i EU-bidrag?

Ibland kan man undra vad EU-parlamentet gör – samlar de bara in pengar från medlemsländerna? Sanningen är dock att pengarna gör nytta.

Även om Sveriges EU-avgift är påtaglig får vi tillbaka en ansenlig summa tack vare de EU-bidrag som betalas ut årligen. I tabellen nedan ser du hur mycket pengar svenska myndigheter och organisationer tog emot år 2019.

Du blir även varse om den procentuella andel pengar som varje myndighet och organisation får ta del av.

EU avgift per land – komplett tabell

EU-bidrag 2019 (miljoner kronor) Procentuell andel
Jordbruksverket 10 051 mkr 65 %
Universitet och
Högskolor
1 254 mkr 9 %
Regionalstöd till Tillväxtverket 1 284 mkr 7 %
Interregionala 586 mkr 2 %
Socialfonden 921 mkr 6%
Trafikverket 114 mkr 2 %
Migrationsverket 607 mkr 3 %
Polismyndigheten 78 mkr 0,2 %
Övriga organisationer 1 039 mkr 6 %

 

EU-avgiften bidrar till ett mer öppet Europa

En av de starkaste fördelarna med ett svenskt EU-medlemskap är att inhemska företag blir en del av den inre marknaden, och därmed får såväl importera som exportera varor tullfritt inom EU. EU har även slopat roamingavgifter för mobiltelefoner, vilket bidrar till en ökad kommunikation och rörlighet inom EU.